Velkommen jyske bank spar på skatten, se DR om skatte rådgivning

Nu siger vi også stop, og sætter datoen 13/4 2017 jyske bank kender vores holdning, ja retten må dømme i sagen, da forlig ikke syntes muligt, derfor lukker vi også døre i, således jyske bank får deres elskede retslokale til jura, som bank plejer at benytte frem for dialog.

Vi gider ikke være til grin længere, det handler mindre og mindre om erstatning, men at få dommerens ord på hvad jyske bank går og laver i det skjulte.

Vi har oplyst vores tab, både direkte og inddirekte.

Vi har også oplyst at erstatning skal gives efter tabs opgørelsen, både privat og erhverv.

Jyske Bank skal dække alle udgifter betingelsersløst, ud over privat tab og en faktor erstatning for at trække os i 8 år  i helvede, så vi mistede vores liv.

Sagen har koster mange timer at efterforske, det bør ikke skulle være mit problem, slet ikke ved så groft manipulation af sandheden.

også med den tanke at jyske bank ville fortsætte dette her i 20 år til 2028

At jyske bank gav os helvede på jorde, på en stor løgn og bedrag med falsk lån, skal ingen være i tivl om, og slet ikke efter sagen har været for retten i Viborg.

 

jyske Bank skal selvfølge give en os en offenlig undskyldning, og vise at jyske bank mener undskyld.

Hvis vi skulle trække sagen, men det vil jyske bank åbenbart ikke, for min advokat har heller intet nyt fra jyske bank,

og mig vil de jo slet ikke tale med, nej det skal koste store advokat udgifter bare at forsøge at få kontakt med banken.

Vores advokat kender vores holdning, de ved vi snart siger stop og sagen udelukket skal køres i retten.

Hvis jyske bank ikke vil tale med os, og kun vil undgå at betale erstatning, er det som det er.

jyske bank kender sagen og fakta, og har fra starten gamblet, ved at afstå forligs tilbud før sagen blev anlagt, skal nok dele bilag med tilbudet.


Hvad skal vi tale først om i retten, sikkert om jyske bank har begået SVIG.

svig, vildledelse med det formål at få nogen til at foretage en juridisk disposition, fx indgå en aftale, på et urigtigt grundlag, så personen lider et tab eller udsættes for en uventet risiko for et tab. Svig kan bestå i, at forhold forties, eller at der siges noget urigtigt mod bedre vidende. Da svigagtig optræden er skadelig for det økonomiske samliv, knytter retssystemet alvorlige sanktioner hertil. Et løfte, der er fremkaldt ved svig, kan erklæres ugyldigt i medfør af Aftaleloven § 30. Dertil kommer, at svig som udgangspunkt er udtryk for forsæt til formueskade, hvorved den svigagtige adfærd resulterer i en erstatningspligt.

Strafferet
Svig af en vis grovere karakter er kriminaliseret i en række forbrydelser. Den mest almindelige svigsforbrydelse er bedrageri. I nogle få tilfælde indgår ordet svig i forbrydelsens navn, fx mandatsvig og skyldnersvig. I mange andre tilfælde er det imidlertid også strafbart at opnå noget ved at besvige, snyde eller vildlede andre. Ved retsreglerne om åger har man ønsket at beskytte personer, som er særlig udsat for at blive snydt. Det er strafbart ved svig at få nogen til at undlade at stemme til valg til Folketinget eller til kommunalvalg. I nogle tilfælde består forbrydelse i forsøg på at besvige en anden, fx dokumentfalsk, der består i at prøve at snyde nogen med et falsk dokument.

Alt imens jyske bank sikkert tager sagen med sindsro, som de antyder i deres brev, og viser deres holdning i sagen, ved ikke at svare og ikke ønsker dialog.
imageimageimageimageimageimageimageimage

 
Nu er tiden kommet og sagen mod jyske bank kan starte igen.

Vi opgiver at få dialog med jyske bank

Har jyske bank taget af kassen, løjet, måske med alle metoder vil forsøge at dække over det skete, det får i svar på i retten.


JYSKE BANK NYT
Skrupelløse Jyske Bank rådgivende uden moral lavede bundfangende rådgivning for egen vinding www.banknyt.dk

Akut elektriker udkald el & vvs udkald døgnvagt 40 33 34 00
Håndværkervagt 80 20 20 80 el vagt services skattekort.dk

Jyske Bank en bank du ikke kan nå. i et normalt skriv, derfor prøver vi alle andre steder at kalde jyske bank op.
image

Godt vi har et sted at skrive,
om nogle gider læse med ved vi ikke,
men det gælder om at få det sagt,
så spare vi vejen til psykologen.

13 april 2017.
Er vores sidste dag, hvor vi vil tilbyde og forsøge jyske bank med dialog.

Det er besluttet at manglende reaktion fra jyske bank på vore udstrakte hånd er håbløs.

Så sagen må efter 13/4 køres i retten, for at vi kan få oprejsning.

Kære jyske bank.
Vi forstår jer ikke,

Hvorfår behandler i jeres kunder som dumme, jeg er da ikke dum, eller er jeg.

Vi og så mange andre der har set sagen, forstår ikke at jyske bank vil udsatte sig selv for denne her sag.

Og forstår slet ikke at jyske bank, ikke vil tale med deres kunde, en helt almindelig elektriker fra Hornbæk, altså mig som søgte efter om jyske bank har lavet straffeloves overtrædelser, det som jyske bank gør meget ud af at fortælle banken ikke gør.

Men jyske bank kunne jo også bare lade være at lave de ting mod deres kunder, og værre helt ærlige 🙂

Jyske bank vil ikke svare deres kunde,

Er det helt normalt for jyske bank, at banken kun vil svare deres kunder retten.

Vi taler om simpel spørgsmål,
spørgsmål der ikke har noget med den verserende sag mod jyske bank at gøre.

Sagen i retten handler om dårlig rådgivning, eller retter sagt handlede om dårlig rådgivning.

Nu kan jyske bank være helt sikker på, at den sag om dårlig rådgivning bliver ændret,
til det efterforskningen har dokumenteret.

Jyske bank viste jo godt at de har taget af kassen og løjet over for deres kunde, om falske lån og sikkerhed.

Det blev skjult godt, så godt at ikke engang advokaterne kunne opdage det.

Og når Jyske Banks kunder beder om en kopi af en låneaftale, en aftale som jyske bank siger findes,

er bankens enste reaktion at lukke i,
og svare det handler om jura og sagen må gå sin gang.

Undskyld mig.
Har jeg gjort noget forkert,
har jeg fyldt jyske bank med usandheder 🙂

Eller bryder jyske bank sig bare ikke om, at blive opdaget,
og her kommer det ulige styrke forhold ind.

Noget jyske Bank ikke er enig i,
jyske bank skriver det i den allerede anlagte sag, at jysje bank ikke udnytter det ulige styrke forhold.

Jyske bank nægter at give aktindsigt

Jyske bank nægter at svare på noget

Jyske bank forsøger at dække over faktisk forhold

Jyske bank giver mine advokater forkerte oplysninger

Jyske bank givet kunden forkerte oplysninger

Jyske bank benægter alt, og banken nægter kunden kopi af den falske LÅNEHJEMTAGELSE, og falske sikkerhedsstillses over for Nykredit.

Den som jyske bank misbruger, til at give jyske bank en indtægt og samtids give kunden et tab.

Jyske bank fortsætter med at påstå kunden har et lån,
og en swap som jyske bank krævede nedbrag, samtide med at jyske bank fortsætter med at tage renter også af det nedbragte beløb,

Jysje Banks CEO og ledelse er klart oplyst at jyske bank med stor sansynlighed laver bedrageri, og derved har et ansvar.
Hvilket jyske bank ingurer.

Jyske bank så svar da jeres kunde.

Har jyske bank bedraget deres kunde, eller er kunden bare dum, og forstår måske ikke at loven ikke er lige for alle.

Glemmer ikke jyske bank krævede at vi skulle sælge vores hus, og afkrævede os salgsfuldmagter, både på vores private hus, samt erhvervs ejendommen.

Det var efter jyske Bank krævede min byggegrund på ca. 7.500 for 200 kr pr. M2

Og så ville jyske bank ikke engang modtage salgs provenuet.

jyske bank ville hellerer hæve renter de næste 17-18 år af hele provonyet, på deres falske Swap til det falske lån,
noget der i min verden kaldes bedrageri.

Det må civil retten se på, nu politiet ikke ville efterforske sagerne,
vi beder advokaten sætte sagen op således at bliver jyske bank dømt, skal det kunne politianmeldes efter dommen.

Men selvfølge må retten tale i sagen først,
før jyske bank får mere reklame plads.

Og nej vi beskylder ikke jyske bank for noget, der er bare noget vi ønsker opklaret.

Men at jyske bank da altså vist taget af kassen, er der næppe tivl om.

Da jyske bank snuppede død mands penge var der en gæld, det var der altså ikke her. 🙂

Alt sammen er grundet jyske bank fyldte os med løgn, og gerne ville fortsætte med at bedrage os, det er altså hvad vi føler.

Er der Tyveri af betroet midler til falske sikkerheder og falsk lån fra Nykredit udført af jyske bank.?

At Nykredit har dækket over det, dels ved at nægte at svare på henvendelser i 3 år

Samtids med at Nykredit hævede renter og bidrag i alle 3 år efter Nykredit gjorde krav på hele provenuet.
(bidraget er på 3 % grundet swappen)

Vi vender tilbage til Nykredit, der har medvirket til at dække over jyske bank.

Først efter vi stævnede Nykredit, ville Nykredit indrømmede og dermed bekræfte, at det lån jyske bank misbrugte slet ikke fandtes i Nykredit.

Vi vil gerne spørge jyske bank,
men jyske bank vil ikke tale med os.

Jyske bank trækker tiden i håb om at kunne forælde hele sagen.

Vi skal nok huske alt sammen, når vi skal i retten,
og jyske bank skal svare på spørgsmål.

Nykredit skal også bekræfte hvad vi har optaget af samtaler, og iøvrigt har indsamlet i forbindelse med efterforskning af jyske bank for bedrageri.

Spørgsmål er også her på jyske bank
Vi spørger Jyske Bank

Og her på forbryder.dk
Www.forbryder.dk

Og her på banknyt.dk
Www.banknyt.dk

Og her på troustpilot trustpilot Jyske Bank

Vi forsøger på alle måder at få kontakt med jyske bank, tilbød deres CEO Anders Christian Dam at jyske bank kunne få 250.000 kr for svar.

Når vi tilbyder 10.000.000 kr er det humor for det vi vil betale for findes ikke.

jyske bank et bare ikke en bank det indrømmer noget som helst

Jyske bank er heller ikke en bank der undskylder noget som helst,
det bedste jyske bank kan komme ud med, er at når banken blivet opdaget og ikke har anden forklaring, blot vil sige det var en fejl.

For en undskyldning vil banken ikke give.

I vores sag ønsker vi at jyske bank undskylder offenligt

For at have taget af kassen
og løjet for os i 8 år om falsk lån, og falsk garenti,

Samt at jyske bank selv har lavet en ny swap til det lån jyske bank løj om.

Og at jyske bank så planlage at lyve i 20 år og berige bankens aktionær på min bekostning

8 år har jyske taget af min families liv, så tro ikke at vi ikke vil kæmpe hele vejen op.

Jyske bank jeg kom mig over hjerneblødningen, epilepsi, og den depression jeg fik, og jeres behandling overlevede jeg også.

Som jeg telefonist sagde til bbt,
at jeg ville komme efter dem, som har taget røven på mig,

og dengang viste jeg kun det var dårlig rådgivning jysje bank lavede.

En ny kamp som jeg så skulle kæmpe med.

At jyske bank bliver ved at ikke vil svare, eller svare bevist forkert,
som i den besked vi modtog 30 maj 2016

Besked at jyske Bank, ikke ville tale med os, og fik et enkelt spørgsmål besvaret med et bevist forkert svar.

For jyske bank vil nok ikke svare ærligt om de har taget af kassen, men bilag viser tydligt underslæb eller tyveri, nej det er ingen beskyldning, men det skal vi tale om i Viborg ret.

Jeg har nyligt spurt min advokat, om han har talt med jyske bank, og forstod på ham at der intet nyt var.

Vores advokat kender vores holdning,
specialt efter jyske bank skrev, at vi måtte rykke os i forhold til den indgivet stævning.

Alt bliver delt også breve fra jyske bank, så hvorfor ikke bare svare os.

Vi har oplyst vores advokat at vi ikke ville deltage i noget møde med jyske bank.
uden de ville bekræfte disse 3 spørgsmål.

——– kopi ———-
Forinden et møde aftales, skal Jyske Bank bekræfte:

1.
At der ikke har været noget hjemtaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr.
ifølge tilbuddet fra Nykredit 20/5 2008 (tilbuddet fra Nykredit 4.328.000 kr. gjaldt til 20/11 2008)

2.
At Carsten Storbjerg, ikke mundtligt eller skriftligt har godkendt nogle swap aftale på 4.328.000 kr.
til noget underliggende lånetilbud. siden dato 15/7 2008

(Det er den dato banken ringede op for at få mig til at acceptere swap til tilbuddet det står ind direkte i sagen)

3.
At det er Jyske Bank alene der har krævet byggegrunden, Bybjergvej 45. 3060 espergærde solgt.

Alene disse 3 punkter er centrale, vil Jyske Bank ikke bekræfte
synes jeg ikke vi skal spilde tiden med et møde, og heller bruge ressourcer penge til retten.

——————————

Forstod jo på advokaten at der intet nyt var sket i sagen.

Vi skal nu gennemgå sagen, jeg har oplyst at dårlig rådgivning er det mindste problem i sagen.

Og alt det min efterforskning har fået frem i dagen lys om jyske bank, skal med i det nye processkrift.

Lige som advokaten ved,
at det tilbud vi gav er ved at ringe ud, så sagen bare skal køres, vi vil ikke være til grin i hele jyske bank.

Tilbudet vi oplyste var absolut et minimum,
for overhoved, at ville tale om et forlig,
nu er det ved at være ligegyldigt.

Min og vores advokat ved også at kom jyske bank med noget til ham, der ikke svarede til vores ønsker, skulle han bare afvise det, for vi ønskede ikke at se det.

jyske bank siger på havkatten der handler om jura, og sagen må gå sin gang.

Der er vi også ved at være,
Der hvor det bare handler om jura,

Og netop derfor gider vi heller ikke tale med jyske bank om sagen efter det møde vi har aftalt.

Det skal hanske om at få jyske bank dømt,
Det er mere værd end penge, penge som jyske bank kun tænker på at rage til sig.

Vi har hele tiden holdt døren åben, og udrakt hånden til jyske bank.

Desvære ingurer jyske bank alle vores forsøg på dialog, så vi lukker døren i til påske, da det er der vi politi anmældte jyske bank sidste år.

Sagen må herefter køre, så i retten vi tales.
Så ser vi hvad dommen bliver

Vi er nu tæt på at sige det samme, som banken siger på havkatten, det handler om jura

Men giver jyske bank til påske,
herefter vil vi ikke tale om at jyske bank kan lave et forlig og give den undskyldning.

For at jyske bank nærmest pisser på de kunder de snyder, altså det ser vi i retten

Vi er ved at blive sure, og en dom til jyske bank vil nok være det bedste for jyske bank, som sigter efter at sparer mest muligt og tjene mest, ved at sagen føres i retten.

Så til påske siger vi at:
Vi afventer nu retten om deres dom.

Jyske Banks grådighed kommer til at koste på deres renomme, hvis vi vinder sagen bare lidt.

Tiden skal nu bruges til at være sikker på, at min advokat får alt med i det nye processkrift. For vi taler jo kun i retten.

I en anden sag siger jyske bank.
Vi har det overordnede princip, som vi altid følger, at så lang tid en sag verserer i retten, så siger vi det, vi har at sige, i retten og ikke uden for retten,« siger Peter Stig Hansen, direktør i juridisk afdeling i Jyske Bank

En sag der viser hvad rådgivning kan koste.
stigende boligudgift, fire skilsmisser, fire salg til voldsom underpris samt frygten, siger den lille andels forening ved Århus
Jyske Bank rådgivning kostede 4 skilsmisser

Og nej
Vi syntes ikke jyske bank skal slippe for at have taget 8 år af min families liv, på løgn og bedrag

Føj for pokker, at snyde en kunde der lå syg med hjerneblødning, hvis de så i det mindste gad at svare os, om vi har taget fejl i efterforskningen af jyske bank.

Vi forsøger at tale med jyske bank der ikke anger det mindste, en bank der vil kæmpe med deres stjerne advokater, dem som har dækket over ombyttet bilag, og at lånet på 4.328.000 slet ikke fandtes.

Vi mener herhjemme at jyske bank skal dømmes for mindst Svig, eller svigagtighed med et pift af bedrageri og lidt mere,
så det passer fint med at jyske bank kun vil svare i retten.

Gad i øvrigt godt vide, om det er alle kunder der beder jyske bank, om at sende en kopi af et lån og aftaler, som jyske bank påstår findes, bliver nægtet dette.

Bliver alle kunder ignoreret, så de også bliver nødsaget til at stævne jyske bank, bare for at få en kopi af en låne hjemtagelse, og iøvrigt dokumentation for rigtigheden af det jyske bank oplyser.

En uærlig bank må om nogle være jyske bank.
Husk min beretning når sagen skal behandles i retten.

Der bliver opslået information på de hjemmesider vi har adgang til.
Lige såsnart der er nyt i sagen mod jyske bank.

Du er også velkommen til at følge sagen i retten.

Imens vi venter ka du tænke om jeg har ret, eller ikke, 🙂

Mon jeg ville skrive på jyske Banks, FB side havkatten hvis det ikke passede ?

Mon ikke jyske bank ville svare, hvis det ikke passede.

Og når jeg skriver om fakta og sandhed, der ikke ser godt ud for Jyske Banks troværdighed og passer til jyske Banks fundament, om ærlighed og åbenhed.

Er det så derfor jyske bank ikke vil svare, for at dækker over deres handlinger.

Jyske Bank FUNDAMENT

Forstår ikke jyske Banks ledelsens, at de vil medvirke til at dække over sagen, jo de ved det for har jo tilbudt dem 250.000 kr for en kopi

Sagerne ruller mod jyske bank

andelsforening får nok af jyske bank

Mon jeg skrev alt dette her hvis det ikke var rigtigt,
godt nok er jeg bare en dum elektriker, men snydes det vil jeg ikke.

Sagen der er så komplex at ikke engang mine advokater kunne se hvad jyske Bank forsøgte sig med.

Mine advokater kunne derfor ikke se at jyske bank bedrog mig, men det må retten vurdere

Jyske bank gav mine advokater forkerte oplysninger, sikkert for at skuffe i retssag.
men det kan man kun gisne om.

Jyske bank i har nok snydt den enste i ikke skulle snyde,

Jeg vil jagte sandheden og svar på mine spørgsmål, til jyske bank vil besvare dem.

I kan ikke kører mig trat, selv om i prøver.

Min familie siger jeg er en pitbull, der bare bliver ved og ved og ved,
og tro på, at det er også rigtigt.

Vuffer hele vejen til højste ret,
ikke for at få kontakt med jyske bank, det er opgivet.

Men mere i håb at andre ser hvordan ledelsen ønsker jyske bank bliver kendt.

Vi er så klar til at tage kampen mod Danmarks 3 største bank, jyske bank hele vejen op.

Til dem der følger mig, i skal have tak.
Mvh David

David fra historien David mod Goliat 🙂

———-
Velkommen til landsdækkende el og vvs vagt, håndværker døgnvagten.
Skadeservice / Håndværker vagten services telefon 40 33 34 00
Også helt almindelig håndværks dag arbejder udføres. Ring trygt 80 20 20 80

Firmaet og ide mageren bag det nye landsdækkende el og vvs vagten koncept,
startede oprenligt med arbejdet i elvagten København.
Har stort kendskab til håndværker branchen, og med baggrund i denne erfaring,
starter vi dette nye Elvagten Danmark koncept op, vi kommer til at findes over hele landet.
Speciel el og vvs branchen, og alle håndværks grupper vil komme at findes på vore hjemme side.
Vi udvikler nu denne nye services, med akut døgnvagt håndværker koncept.
Speciale i hurtig udrykning. Kort ventetid på reparationer hele døgnet.
Ved alle alvorlige fejl, ring efter akut elektriker hjælp, også ved pludseligt strømsvigt.

Vi laver altid de akutte opgaver først, således ventetid efter en akut opgave kan forekomme.
Vi arbejder målrettet med at denne ventetid bliver så kort som muligt.

Elvagten Danmark sætter stor pris på en god personlig kontakt til den enkelte kunde,
har du et specialet el eller vvs problem, så finder vi en løsning.

Du vil på vore hjemme side finde alt relevante oplysning som du ikke kan se her.
Vore akutte vvs vagt 22 22 77 13 / akut el vagt ring 40 33 34 00

Bemærk venligst vi i nu ikke kan hjælpe i alle landsdele,
vi vil løbende ansætte og sammenarbejde med nye partnere,
nye franchis medlemmer til vi dækker landet 100 %

Velkommen til VVS & EL Vagten SES ® at spare på strømmen er som at få et skattekort,

Søger du hjælp til en ombygning eller har du bare brug for hurtig el hjælp,
og måske mangler nød-strøm ring, så er akut el vagten fremme inden for kort tid,
vi hjælper dig til rigtige energi løsninger, renover, udbygger eller ombygger din elinstallation.

Elvagten hjælper med alle el-tekniske løsninger, for erhverv, i offentlige bygninger,
samt for alle private.

El-vagten sammenarbejder med både vvs og el installatører, og en stribe af stabile og dygtige håndværkere, står altid klar til at hjælpe dig, du finder vor vagt biler i dit område, vagten kommer de fleste steder og der altid en vagt vogn klar til at hjælpe dig.

Vores målsætning i el vagten er at udføre et håndværksmæssigt korrekt el arbejde, i takt med branchens høje krav til den teknologiske udvikling inden for el-installationer, ring på vor vagt telefon 40 33 34 00 hele døgnet.

Vore kunder skal føle at vores rådgivning, service og arbejde er professionelt og en naturlig del af et godt og konstruktivt samarbejde.

Vi hjælper også gerne ved el-planlægningen af nybyggeri eller større udskiftninger, vi rådgiver om valg af belysning.

Vi tilbyder Akut el-hjælp uden for normal arbejdstid til alle, alle ugens dage.
du er velkommen til at ringe hele døgnet, på vores vagt telefon.

Vi udfører alt el arbejde inden for normal arbejdstid, så har du brug for en elektriker ring trygt til el vagten, vor akutte services vagt kommer til dig når skaden sker,
Kontakt akut elvagt services her 40 33 34 00

Hjælp os til at blive bedre.
vi bruger ris og ros fra vores kunder til at udvikle og optimere virksomheden, således at vi er under konstant udvikling, og bedst muligt kan hjælpe netop dig.

Elvagten er der altid, akut dagvagt telefon 80 20 20 80 EL VAGTEN SES ®
se www.elvagten.dk hvis du vil vide mere. alt i el udføres.


Døgnvagt Elektriker akut el vagt udkald ring 40 33 34 00 el-firma
VVS vagten kommer snart med her se menu find vvs vagten
Din nye akutte vvs akut nød døgnvagt kommer at findes her 22 22 77 13

Har du brug for en elektriker nu. 24/7 kan du altid ringe til din lokale døgnvagt elektriker,
Akut el vagt ring 40 33 34 00 Vagten står derfor altid klar når det brænder på,
om er det udkald eller et almindeligt stykke el arbejde, rykker akut elvagten hurtig ud.

Tryk 80 20 20 80 så er du sikker på hurtig kontakt. sikker el services dag og aften.

Elvagten kommer til dig når din el forsyning ikke virker, det kunne være en god ide at få efterset din el installation, hvis lyset har blinket, det kan være en løs forbindelse, få besøg af vore elektrikere, alt el arbejde udføres.

Elektriker klar til udkald, dag eller aften, der er altid en el-montør klar til at hjælpe dig med det akutte el problem, din lokale akut el vagt, laver reparation på alle elektriske installationer for eksempelvis gulvvarme, edb, antenne, el-vagten monter gerne dit nye komfur, vaskemaskine eller tørrer tumbler samt laver strøm hvis det mangler. Opsætter ny måler installation,
Vi monter din nye el tavle og eller monter det nye Hpfi relæ, hvis dette stadig ikke er opsat.
Er dit forbrug ekstra stort, kan der være en strøm tyv, hvis det er en kortslutning, og sikringen er sprunget, måske fordi din inst. er af ældre dato, alle gammel el installation renoveres, ring trykt om det er forsikrings skade eller bare en mindre fejl, vi hjælper dig med rådgivning, el-tjek udføres

Akut håndværker Vagten
kan kontaktes på vor Callcenter. 80 20 20 80 og Vagt telefon 40 33 34 00
alt i håndværks service, eks. El og VVS vagt

Elvagten i København / Helsingør
Døgnvagt elektriker: 40 33 34 00

Velkommen til akut el vagten 40 33 34 00 alt el og lys laves, din akut elektriker kommer til dig.

Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i København ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Roskilde ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Helsingør ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Hillerød ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Frederikssund ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Frederiksværk ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Store København ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt på Amager ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Køge ring til vagten 80 20 20 80

El services ring 80 20 20 80 en god start. akut el 40 33 34 00 håndværker vagten.
www.el-vagten.dk , www.elvagten.dk , www.elvagt.dk , www.el-vagt.dk , www.vagten.dk

Vvs services ring 80 20 20 80 en god start. akut vvs 22 22 77 13 håndværker vagten.
www.vvs-vagten.dk , www.vvsvagten.dk , www.vvsvagt.dk , www.vvs-vagt.dk , www.vagten.dk

VVS akut døgn vagt services ring 22 22 77 13
El-vagten er altid på vagt telefon 40 33 34 00 Døgnvagten, akut vagt.

Altid på vagt dag og aften, 24/7 365 sikker el service. akut døgn vagt elektriker.

Bemærk: Mangler der strøm i et helt område, eller det er gade belysning,
henviser vi dig til din lokale El-forsyning, se på din sidste el regning efter kontakt.
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk